Vädervarningar

Vädret i Sverige övervakas dagligen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att varna för oväder, för att skydda liv och egendom.
Uppdaterades
Kraftig åska kan orsaka mycket stora störningar i el- och telefontrafiken, men också innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn. Foto: Johnér/Scandinav/Matton Collection

Nya vädervarningar i oktober 

I dag använder SMHI varningsnivåerna 1, 2 och 3 och nivåerna fastställs utifrån vissa förutbestämda gränser. En viss mängd snö under en viss tid ger till exempel samma varningsnivå oavsett var i landet det sker eller när på året det händer.

I oktober 2021 sker en övergång till ett nytt vädervarningssystem. En varning kommer istället att utfärdas utifrån vilka konsekvenser eller störningar som vädret kan skapa i samhället. De gamla varningsklasserna byts samtidigt ut mot gul, orange och röd där röd är allvarligast.

Gul varning:

  • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
  • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt. De som bor eller vistas i utsatta områden eller tillhör en riskgrupp bör vidta förebyggande åtgärder.

Orange varning:

  • Undvik att exponera dig för vädret.
  • Vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Röd varning:

  • Avstå helt från att exponera dig för vädret. 
  • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Vid röd varning kan väderläget medföra stor fara för allmänheten, mycket allvarliga skador på egendom och miljö och omfattande störningar. Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet. 

Läs mer om vad det nya varningssystemet innebär och om hur varningstjänsterna uppdateras på SMHI:s webbplats. 

Här hittar du varningarna

Vädervarningar publiceras på SMHI:se samt i SMHI:s väderapp upp till 24 timmar innan det beräknas inträffa. Varningarna läses också upp i Sveriges Radio i samband med väderleksrapporten.

Att SMHI utfärdar en varning innebär inte att det aktuella väderfenomenet kommer att inträffa, men att sannolikheten att det kommer göra det är stor. Om vädersituationen väntas skapa stora störningar i samhället publicerar Krisinformation.se en nyhet med hänvisning till SMHI och andra ansvariga aktörer.

Exempel på varningar

Vädervarningarna kan omfatta vind, nederbörd, halka eller åska. SMHI varnar också för till exempel vattenflöden, nedisning och höga temperaturer. Här beskriver vi några av de risker och varningar som utfärdas:

Brandrisk

Brandrisk grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud.

Allmänna brandrisker förmedlas genom Sveriges Radio och SMHI:s webbplats. Dagliga brandriskkartor finns tillgängliga på MSB:s webbplats.

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Det gör att till exempel hälso- och sjukvården har lättare att förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Stora regnmängder

Stora regnmängder kan leda till bland annat översvämningar och trafikstörningar.

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).