Gräs- och skogsbrand

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Här kan du läsa mer hur du själv kan förbereda dig och vad samhället gör.
Uppdaterades
Skogsbrandbekämpning under skogsbranden i Sala 2014.

Skogsbränder

Skogsbränder kan uppstå på grund av till exempel eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka kan en liten antändning snabbt utvecklas till en omfattande brand.

Sommaren 2018 drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarnas län av stora och svårsläckta skogsbränder. Flera byar fick utrymmas och ett stort antal myndigheter, räddningspersonal och frivilliga arbetade intensivt under flera veckor för att få bränderna under kontroll. Sverige tog även hjälp av internationella resurser i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal.

Gräsbränder

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs.

Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

I länkarna till höger kan du läsa mer om hur du själv kan förbereda dig och vad samhället gör vid en skogsbrand.