Höga temperaturer

Under sommaren kan det periodvis bli mycket varmt både i Sverige och runtom i Europa. Höga temperaturer kan påverka hälsan och få andra följder för samhället.
Uppdaterades
Det är viktigt att dricka mycket när det är varmt. Foto: Plainpicture/Johnér

Vid långvarig värme över 26 grader ökar risken för värmeslag och uttorkning. Det kan vara farligt för bland annat små barn, äldre och sjuka. Under värmeböljan i augusti 2003 dog betydligt fler människor än normalt i de drabbade delarna av Europa. Även i Sverige kan temperaturen vissa somrar stiga så högt att dödligheten ökar. I länkarna till höger finns hälsoråd vid värmebölja och information om samhällets ansvar. 

Ökad risk för bränder och elstörningar

Vid värmebölja ökar brandrisken. Släckningsarbete och räddning kan kräva stora resurser och bränderna orsakar i sig utsläpp av sot och gaser. Höga temperaturer ökar tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel, och risken för matförgiftning ökar.

Belastningen på elförsörjningen ökar också vid höga temperaturer eftersom kraftverk och serverhallar måste kylas. Vid extrem hetta drabbas järnvägsspår av så kallade solkurvor.

Källor: Totalförsvarets forskningsinstitut, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).