Här hittar du de nyheter och länkar från myndigheter som publicerades på Krisinformation.se i samband med ändringen av hotnivån som skedde den 18 november 2015.

Säkerhetssituationen i landet

Den 18 november beslutade Säkerhetspolisen, Säpo, att höja hotnivån för terrorism riktad mot Sverige från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala. Beslutet baseras på underlag från Nationellt centrum för terrorbedömning, NCT, vars uppgift är att bedöma säkerhetsläget i landet.
Uppdaterades

Säpo samarbetar med Polisen och andra berörda myndigheter för att skapa ett säkert samhälle.

Här hittar du nyheter om myndigheternas arbete.

Här hittar du också frågor och svar från berörda myndigheter.

Tema terrorism kan du läsa mer om samhällets beredskap för terrorism.