Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 22/6: Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten.
 • 22/6: SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport visar att både den akuta och planerade vården i stor utsträckning kunnat upprätthållas under 2020, trots pandemin.
 • 22/6: Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder, meddelar Folkhälsomyndigheten. Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.
 • 22/6: Socialstyrelsen har publicerat statistik om tillstånd efter covid-19 i primärvård och specialiserad vård. Majoriteten av dem som får diagnosen postcovid inom primärvården kvinnor, medan det finns en liten övervikt av män i den specialiserade vården.
 • 21/6: Läkemedelsverket har publicerat en ny säkerhetsrapport för vaccinerna mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar.
 • 20/6: Regeringen förlänger inreseförbudet för resande från länder inom EU/EES. Från och med den 30 juni till och med den 31 augusti är det förbjudet att resa in i Sverige från länder inom EU/EES om man inte kan visa upp ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19, eller ett motsvarande intyg. Inreseförbudet gäller inte resor från Danmark, Finland, Island och Norge.
 • 17/6: Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny enkätstudie från Folkhälsomyndigheten.

 • 17/6: Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin, enligt Socialstyrelsen.
 • 16/6: Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden till den 30 september. De allmänna råden är bland annat att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och jobba hemifrån om det är möjligt.
 • 15/6: Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.
 • 14/6: Regeringen föreslår hur ett flertal restriktioner ska anpassas när de träder i kraft den 1 juli 2021.

 • 11/6: Prognosen är oförändrad för vaccineringen av svenskarna. Enligt Regeringen kommer alla ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021.

 • 10/6: Allt fler av dem som är födda utomlands vaccinerar sig, meddelar Folkhälsomyndigheten.

 • 10/6: Från och med 14 juni tillhör Japan listan på undantagsländerna från inreseförbudet, meddelar Regeringen. Boende i de länderna får alltså då resa in i Sverige.
 • 10/6: Avrådan från icke nödvändiga resor till Japan hävs från och med den 10 juni, meddelar UD.
 • 10/6: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020 visar att Sverige hade en överdödlighet under året, där pandemin ses som en orsak. Covid-19 orsakade 7000 fler dödsfall i fjol jämfört med åren 2015-2019. Det finns vissa grupper som drabbats hårdare, bland annat äldre men även födelseland har varit en riskfaktor under 2020.
 • 9/6: EMA påbörjar utvärdering av Modernas vaccin för unga i åldern 12 till 17 år, uppger Läkemedelsverket.  
 • 9/6: Välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19, enligt en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten
 • Äldre notiser

Nyheter om covid-19