Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 7/5: Arbetsmiljöverket skriver att andningsskydd och visir ska användas för den personal som arbetar hemma hos någon, till exempel inom hemtjänsten eller för dem som jobbar med reparationstjänster eller andra servicearbeten.
 • 6/5: Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020 enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort.
 • 6/5: Var fjärde blodgivare i Stockholms och Västra Götalands län hade antikroppar mot viruset som orsakar covid- 19, när Folkhälsomyndigheten genomförde sin senaste mätning i början av mars. På nationell nivå hade 22 procent antikroppar. 
 • 6/5: Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen nya scenarier för smittspridningen av covid-19. Scenarierna pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortsätter enligt plan.
 • 4/5: Folkhälsomyndigheten föreslår att arrangörer av olika typer av sammankomster ska beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare för evenemanget. Förslaget är ute på remiss. Ändringarna kan träda i kraft tidigast den 17 maj.

 • 4/5: Risken för svår sjukdom och död i covid-19 minskar kraftigt efter vaccination, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent fått covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. 
 • 4/5: Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax. 
 • 4/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av kinesiska Sinovacs covid-19-vaccin, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar utvärdering av covid-19-vaccinet Comirnaty för 12 till 15-åringar, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Torsdagen den 13 maj genomförs ingen myndighetsgemensam pressträff då det är helgdag på Kristi himmelsfärdsdag, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 30/4: Regeringen meddelar att den tidigare vaccinprognosen har ändrats. Prognosen är nu att alla som ska erbjudas vaccin ska ha erbjudits minst en dos senast den 5 september. Att vaccinmålet har flyttats fram beror främst på att Janssens vaccin fortfarande är pausat. 
 • 29/4: Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen rekommenderar att vissa patientgrupper kan få vaccin mot covid- 19 redan från 16-17 års ålder. Det handlar om små grupper av unga som har kroniska tillstånd med en generellt ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner.

 • 29/4: Utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19 och andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • 28/4: Nu blir enstaka matcher och idrottstävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat.
 • 28/4: Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.
 • 27/4: Gravida med riskfaktorer kan vaccineras, skriver Folkhälsomyndigheten.

 • 27/4: Folkhälsomyndigheten informerar om betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen.

 • 26/4: Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det, meddelar Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande.
 • 23/4: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA informerar om risker och fördelar med Astra Zenecas vaccin (engelska).

 • 23/4: E-hälsomyndigheten ska ta fram en digital lösning för vaccinationsbevis som kommer att kallas för Gröna beviset. Tekniken bakom e-tjänsten ska vara klar den 1 juni. 
 • 23/4: Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta med att använda Janssens vaccin mot covid-19 i Sverige.
 • 22/4: Flera åtgärder inom socialförsäkringen förlängs med anledning av covid-19, det beslutar regeringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga samt läkarintygsfri tid.
 • 22/4: Regeringen förlänger flera restriktioner i landet till den 17 maj. Detta eftersom spridningen av covid-19 fortfarande är hög och situationen i sjukvården mycket ansträngd.
 • 22/4: Sverige lånar 200.000 doser av Astra Zenecas vaccin från Norge, skriver Socialdepartementet. Sedan i mars har Norge valt att pausa användningen av Astra Zenecas vaccin.
 • 21/4: MSB har publicerat en forskningsstudie om konspirationsteorier, med ett särskilt fokus på covid-19.
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten har förtydligat vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin inom vaccinationens andra fas.
 • 21/4: Åtgärdena mot covid-19 har minskat antalet smittsamma sjukdomar kraftigt, uppger Folkhälsomyndigheten
 • 21/4: Folkhälsomyndigheten ska bedöma hur den nya information från EMA påverkar rekommendationen för Janssens vaccin.