سفرهای خارج از کشور

Uppdaterades

وزارت امور خارجه در حال حاضر توصیه به عدم مسافرت به برخی از کشورها می کند.
همچنین ممنوعیت سفر به داخل کشور بر مسافرت های غیر ضروری به سوئد از کشورهای خارج از EU می باشد.
در اینجا ما اطلاعات مقامات اداری در مورد سفرهای خارج از کشور را جمع آوری کرده ایم.

ID120

شرط داشتن نتیجه منفی در آزمایش کووید-19 برای شهروندان خارجی

شهروندان خارجی که 18 سال یا بیشتر دارند باید گواهی معتبر آزمایش کووید-19 با نتیجه منفی ارائه دهند تا اجازه ورود به سوئد را داشته باشند. با این حال استثناهایی نیز در مورد شرط آزمایش وجود دارد (این صفحه به زبان سوئدی است) به عنوان مثال برای شهروندان خارجی که در سوئد ثبت احوال شده یا با داشتن اجازه اقامت معتبر، یا حق اقامت [برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا] یا موقعیت مشابه اجازه اقامت [برای برخی شهروندان بریتانیایی پس از برگزیت] در سوئد زندگی می کنند. 

زمان میان آزمایش کووید-19 و عبور از گذرگاه مرزی حداکثر  48 ساعت است. کسانی که به دلیل کارشان در گذرگاه های مرزی در رفت و آمد هستند و نیز کسانی که در مرزها کار میکنند باید بتوانند نتیجه آزمایش کووید-19 را ارائه دهند که حداکثر یک هفته از انجام آن گذشته باشد. مقررات جدید ممنوعیت ورود قبلی را تکمیل می کند.

این آزمایش ها مورد تایید است : تست آنتی ژن ، تست PCR ، آزمایش LAMP و آزمایش TMA.

این اطلاعات باید در گواهی آزمایش باشد تا آن گواهی معتبر شناخته شود:

  • نام شخصی که مورد آزمایش قرار گرفته است
  • زمان آزمایش
  • اینکه آزمایش انجام شده تست آنتی ژن، آزمایش TMA، آزمایش PCR یا آزمایش LAMP است.
  • نتیجه آزمایش
  • صادر کننده گواهی

این اطلاعات باید به طور واضح به یکی از زبان های سوئدی، انگلیسی، نروژی، دانمارکی یا فرانسه باشد.

اطلاعات سازمان بهداشت عمومی کشور در باره شرط داشتن گواهی آزمایش (صفحه به زبان سوئدی است)

ID14

ممنوعیت ورود از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

سفرهای غیر ضروری از کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا به سوئد ممنوع است. این ممنوعیت تا 31 مه 2021 اعمال می شود.

شهروندان سوئدی و شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا مشمول این ممنوعیت ورود نیستند. شهروندان یک کشور دیگر اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا باید بهنگام ورود یک گواهی آزمایش منفی کووید-19 که حداکثر  48 ساعت پیش از آن انجام شده باشد ارایه دهند. به شهروندان سوئدی توصیه می شود پس از اقامت در خارج از کشور خود را آزمایش کنند.

اطلاعات پلیس درباره ممنوعیت ورود و معافیت های ممنوعیت ورود (صفحه به زبان سوئدی است)

پرسش و پاسخ وبسایت وزارت دادگستری درباره ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و سوئد (صفحه به زبان سوئدی است)

این بازرسان مرزی سوئدی هستند که تصمیم می گیرند استثناها در مقررات چگونه تفسیر شده و چه تصمیماتی گرفته شود اما این مسئولیت مسافر است که بتواند حق خود را برای موارد استثنا در بازرسی مرزی ثابت کند. بنابراین شما باید بتوانید برای مثال گواهی اشتغال به کار یا یک مستخرجه از داده های ثبت شده درباره شما نزد ثبت احوال ارائه دهید.

از کشورهای اروپایی

هر کسی که از یک کشور عضو EES به سوئد سفر می کند، در صورت ارایه گواهی آزمایش منفی کووید-19 که حداکثر 48 ساعت پیش از آن انجام شده باشد، اجازه ورود دارد. بریتانیا از آن تاریخ مشمول مقررات عمومی ممنوعیت ورود به سوئد برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا قرار می گیرد.

اگر در خارج از کشور بوده اید

در چندین کشور انواع جدیدی از این ویروس وجود دارد که باعث کووید-19 می شود.

از این رو سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند تمام کسانی که به سوئد سفر می کنند صرف نظر از تابعیت شان هنگام ورود خود را آزمایش و به مدت هفت روز پس از ورود از تماس با دیگران خودداری کنند. پنج روز پس از ورود به سوئد از خارج از کشور شایسته است که مسافر آزمایش دوم را انجام دهد. این کار بایستی بدون توجه به اینکه آیا شما باید قبل از ورود، نتیجه منفی آزمایش کووید-19 ارایه دهید یا خیر انجام گیرد.

  • دستکم هفت روز در خانه بمانید.
  • تا حد امکان از تماس با دیگران خودداری کنید.
  • پس از ورود به سوئد در اسرع وقت خود را آزمایش کرده و پس از پنج روز از ورود یک تست پیگیری انجام دهید

توصیه های سازمان بهداشت عمومی سوئد برای کسانی که از خارج به سوئد سفر می کنند (صفحه به زبان سوئدی است)

سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد انواع جدید ویروس (صفحه به زبان سوئدی است)

1177 درباره آزمایش کووید-19 (صفحه به زبان سوئدی است)

ID15

به کدام کشورها می توانم سفر کنم؟

در مارس 2020 وزارت امور خارجه ممنوعیت سفرهای غیر ضروری به تمام کشورهای جهان را اعلام کرد. منظور از سفرهای غیرضروری سفرهای توریستی و سفر به منظور دیدار است. وزارت امور خارجه چندین بار این ممنوعیت سفر را تمدیدکرده و تغییر داده است.

وزارت امور خارجه سوئد از 24 ژانویه در مورد سفرهای غیر ضروری به نروژ هشدار داده است. این تصمیم تا اطلاع بعدی معتبر است. گذشته از مورد نروژ هیچ هشداری برای کشورهای درون اتحادیه اروپا، کشورهای عضو منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا و کشورهای عضو قرارداد شنگن وجود ندارد.

هشدار درباره سفر به منظور دیدار و گشت و گذار به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ، منطقه اقتصادی اروپا و شنگن تا 15 آوریل 2021 تمدید شده است.

دلیل توصیه وزارت امور خارجه شیوع ویروس جدید کرونا می باشد و این نا امنیتی که برای این سفرها وجود دارد.

وزارت امور خارجه شماره تلفن جدیدی را برای سوالهای در مورد ویروس کرونا و مسافرت باز کرده است.
  ۹۲۰۰ ۴۰۵ - ۰۸
 برای موارد اضطراری کنسولی طبق روال معمول با خدمات کشیک کنسولی وزارت امور خارجه می توان با شماره زیر تماس گرفت:
 ۵۰۰۵ ۴۰۴ – ۰۸ هر دو شماره تلفن به سوئدی و انگلیسی جواب می دهند.
 از اقوام یا دوست تان کمک بگیرید اگر شما نیاز به تماس دارید و خودتان سوئدی و انگلیسی نمی توانید حرف بزنید.

اگر شما از قبل وقت گرفته اید یا یک سفر برنامه ریزی شده از قبل دارید و در مورشان سوالی دارید، نزد شرکت مسافری مربوطه یا تدارک دهنده مسافرت در مورد اطلاعات جستجو کنید.
 برای سوالها در مورد بیمه شخصی با شرکت بیمه مربوطه تماس بگیرید.

انصراف از سفر غیر ضروری به همه کشورها یک چالش عمومی برای رفتن به خانه به سوئد نمی باشد. به عنوان مثال، شاید بهتر باشد برای مدتی اصلا سفر نکنید.
 با توجه به شرایط ویژه شما به عنوان یک مسافر بایستی درجه ای از بلاتکلیفی را بپذیرید.
 وضعیت خود را مرور کنید، با اپراتور یا شرکت هواپیمایی خود تماس بگیرید، توصیه ها و راهنمایی های مقامات اداری محلی را دنبال کنید و اطلاعات سفر از وزارت امور خارجه را بگیرید.

ID80

در مورد مقصد سفر خود اطلاعات کافی داشته باشید

شرایط در اروپا همچنان نا امن است. شما به عنوان مسافر موظفید که سفر خود را به درستی ارزیابی کنید، اطلاعات درست جمع آوری کنید و توصیه ها و دستورالعمل های مقامات محلی را دنبال کنید. در صورتی که علائم بیماری داشته باشید نباید سفر کنید. ممکن است محدودیت ها و قوانین محلی وجود داشته باشند و به سرعت تغییر کنند. به طور مثال ممکن است زدن ماسک و یا قانون فاصلۀ اجتماعی  الزامی باشد.

وزارت امور خارجه و مقامات خارجی سوئدی در صورت بروز مشکل در بازگشتن به سوئد به دلیل وضعیت فعلی نخواهند توانست برای سفر به سوئد به شما کمک کنند. به همین دلیل با شرکت مسافرتی خود تماس داشته باشید و از پوشش بیمۀ خود مطمئن باشید.

با استفاده از  اپلیکیشن UD Resklar  میتوانید اطلاعات به روز را در مورد مقصذ مسافرتی خود پیدا کنید. سفارتخانه ها هم  اطلاعات به روز را در سایت Sweden Abroad منتشر می کنند.

ID16

چه مقرراتی در کشورهای دیگر اعتبار دارد؟

برخی از کشورها گواهی می خواهند که شما کووید – ۱۹ را نداشته اید برای اینکه بتوانید به آن کشور سفر کنید.
 سایر کشورها گواهی از شهروندان خود می خواهد که آنها بتوانند به خانه های خود بدون احتیاج بودن در قرنطینه برگردند. کشورهای مختلف از شما انواع مختلفی از گواهینامه ها را درخواست می کنند، بنابراین باید پیش از سفر اطلاعات لازم را در باره اینکه چه مقرراتی در کشور مقصد شما جاری است بدست آورید.

صدور گواهی سفر از وظایف عادی مراکز بهداشت و درمان نیست. اما مراکز خدمات بهداشتی زیادی هستند که برای گواهی سفر، آزمایش ارائه می کنند.