استخدامی ها، کارفرما و شرکت ها

Uppdaterades

  چه می شود اگر من مریض شوم و نتوانم کار کنم؟
 چه کمک مالی من بعنوان شرکت دار می توانم دریافت کنم؟
 در این صفحه ما لینک هایی را جمع آوری کرده ایم در مورد اطلاعات از مقامات اداری از جمله: شرکت داران، استخدامی، غیبت در رابطه با مریضی.

ID113

کارکنان، غیبت ناشی از بیماری و کمک هزینه مراقبت از کودک بیمار 

وبسایت صندوق بیمه همگانی Försäkringskassan حاوی اطلاعات و پاسخ به پرسش های مربوط به smittbärarpenning (غرامت مالی ویژه شخص عامل سرایت)، läkarintyg (گواهی پزشکی)، karens  (دورانی که طی آن غرامت بیماری و حقوق بیکاری پرداخت نمیشود)، vab (کمک هزینه مراقبت از کودک بیمار)، sjukpenning (حقوق بیماری)، närståendepenning (حقوقی که صندوق بیمه همگانی به فردی پرداخت می کند که از درآمد ناشی از کار خود دست میکشد و از یک خویشاوند بشدت بیمار خود نگهداری میکند) و ersättning till riskgrupper (پرداختی به افراد گروه های در معرض خطر) است.

اطلاعات جمع آوری شده صندوق بیمه همگانی در ارتباط با ویروس کرونا (به زبان سوئدی)

برای شما که در بخش مراقبت های پزشکی کار می کنید

سازمان ملی بهداشت و رفاه Socialstyrelsen سرویس پشتیبانی، راهنمایی و اطلاعاتی درباره کووید-19 برای کسانی که در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات بهداشتی و درمانی کمونی، تامین اجتماعی socialtjänst و نیز خدمات دندان پزشکی کار میکنند فراهم کرده است.

اطلاعات و سرویس پشتیبانی سازمان ملی بهداشت و رفاه برای کسانی که در زمینه مراقبت های پزشکی و پرستاری کار می کنند (به سوئدی)

پاسخ های سازمان ملی بهداشت و رفاه به پرسش های مربوط به کووید-19برای کسانی که در مراقبت های پزشکی و پرستاری و دندانپزشکی کار می کنند (به سوئدی)

ID7

از خانه کار کنید

کارفرمایان مطلوبست کارکنان خود را تشویق به کار از خانه در هر زمانی که ممکن است بکنند و شرایط را نیز برای این کار فراهم سازند. فراهم کردن شرایط می تواند استفاده از گزینه های دیجیتالی، به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و رویدادهای مشابه باشد. در صورت امکان ساعت کاری نیز باید طوری تنظیم شود تا از ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی و محل کار جلوگیری شود.

ID29

توصیه های عمومی به مشاغل ها.

همگی مسئولیت دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید – ۱۹.
 سازمان بهداشت عمومی توصیه های عمومی زیر را به مشاغل ها در سوئد اعلام کرده است.

 • اطلاعات را برای بازدید کنندگان، کارکنان و مشتریان تنظیم کنید.
 • فاصله را در کف زمین در آنجایی که صف تشکیل می شود، علامت بزنید.
 • به طریقی مبلمان کنید که جلوگیری از تجمع شود.
 • ملاقاتی ها را دیجیتالی داشته باشید.
 • رسیدگی کنید که افراد دستهایشان را با صابون و آب یا الکل دست بشویند.
 • تعداد همزمان افراد را در سالن ها  محدود کنید.
 • ساعات کار را تنظیم کنید.

تجارت

بیماری فراگیر بر نحوه فروش کالاها و خدمات تأثیر می گذارد. برای جلوگیری از گسترش کووید-19 در تجارت، مراکز خرید، فروشگاه ها، فروشگاه های بزرگ، مغازه ها و مشاغل مشابه باید

  • تعداد بازدیدکنندگان را محاسبه کنید تا به هر شخص ده متر مربع برسد.
  • حداکثر تعداد حاضران در همه ی مکان کسب و کار هرگز نباید از 500 نفر تجاوز کند.
  • ترتیبی بدهید که افراد به تنهایی و بدون داشتن همراه به محل کسب و کار شما وارد شوند.
 • ایجاد راه حل های جایگزین برای صف در مقابل صندوق و تحویل کالا و آموزش اینکه مشتریان تا چه اندازه باید از هم فاصله داشته باشند.

ID30

محل های سرو خوراک و آشامیدنی

تمام محل های سرو خوراک و آشامیدنی وظیفه دارند که برای جلوگیری از گسترش کووید-19 اقدامات لازم را انجام دهند. موارد زیر باید اجرا شود:

 • حداکثر چهار نفر می توانند دور یک میز بنشینند. این دستور العمل از 24 دسامبر اعمال می شود.
 • در محل های پذیرایی که بخشی از یک مکان تجاری هستند برای هر میز تنها یک نفر مجاز به بودن در آنجاست. 

 • ارائه نوشیدنی های الکلی و فرآورده های مشابه نوشیدنی های الکلی از ساعت 20:00 به بعد ممنوع است. این دستور العمل از 24 دسامبر اعمال می شود.
 • محل های پذیرایی باید حداکثر تا ساعت 20:30 بسته شوند.

محل سرو خوراک و آشامیدنی باید:

 • اقدامات لازم را برای جلوگیری از ازدحام مردم در صف ، پشت میز ، بوفه یا پیشخوان بار انجام دهد.
 • اطمینان حاصل کند که مشتریان می توانند دستکم یک متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.
 • تنها برای مشتریانی که پشت میز یا بار نشسته اند خوراک و نوشیدنی سرو شود.
 • در صورت امکان و به شرطی که به ازدحام یا صف منجر نشود ، اجازه دهد مهمانان خود سفارش دهند و غذا و نوشیدنی خود را تحویل بگیرند.
 • این امکان را فراهم سازد که مشتریان بتوانند دستان را با آب و صابون شسته یا با الکل دستان خود را ضدعفونی کنند.
 • به مشتریان اطلاع دهد که چگونه می توانند خطر گسترش عفونت را کاهش دهند.

کمون ها مسئول نظارت بر محل های سرو خوراک و آشامیدنی هستند. اگر احساس می کنید این مقررات رعایت نمی شود، می توانید به کمون محل استقرار آن محل سرو خوراک و آشامیدنی مراجعه کنید.

ID88

حمل و نقل عمومی و ازدحام

کمون ها ها و مناطق سوئد ، SKR ، شرکت های حمل و نقل عمومی رابرای کاهش ازدحام و در نتیجه مقابله با گسترش عفونت وارد کرده است. شرکت هایی که اتوبوس – قطار یا سفرهای کشتی را هماهنگی می کنند تصمیم می گیرند که کدام مقررات برای وسایل نقلیه آن شرکت اعتبار دارد.

برای جلوگیری از شیوع کووید-19 در وسایل نقلیه همگانی و وسایل حمل و نقل عمومی شرکت ها بایستی:

 • اطمینان حاصل کنند که رفت و آمد می تواند در حد نیاز برای کاهش خطر ازدحام صورت گیرد،
 • تعداد مسافران در هر وسیله نقلیه را محدود کنند
 • به مسافران خود اطلاع دهند که آنان چگونه می توانند خطر گسترش عفونت را کاهش دهند.

محدودیت در حمل و نقل عمومی راه دور

در اتوبوس ها و قطارهایی که در مسافت هایی بیشتر از 150 کیلومتر رفت و آمد می کنند نبایستی تعداد مسافران بیشتر از نیمی از صندلی های مسافران آن وسیله نقلیه باشد.

شما می توانید اطلاعات مربوط به محدودیت تعداد مسافران را برای وسایل نقلیه ای که به مسافت های دور می روند در وبسایت دولت پیدا کنید. (این صفحه به زبان سوئدی است)