Vaccin, medicin och behandling mot covid-19

Här kan du läsa om planen för vaccinering, hur Sverige kommer att göra med de risker som kan finnas med vaccinet, om medicin mot covid-19 och om hur man kan behandla covid-19.
Uppdaterades

I vilken ordning får vi vaccin?

De som mest behöver vaccin mot covid-19 ska få det först.

Fas 1. De här personerna får vaccin först:

 • personer som bor på äldreboenden eller har hemtjänst
 • personer som bor tillsammans med dem
 • personal som arbetar med dem.

Fas 2. Sedan får de här personerna vaccin:

 • personer som är 65 år eller äldre
 • vuxna med funktionsnedsättning som bor på ett särskilt boende
  eller får assistans-ersättning
 • personer som arbetar i sjukvården och omsorgen
 • personer som har fått benmärg eller något organ transplanterat
 • personer som får behandling med dialys.

Fas 3. I den tredje fasen får de här personerna vaccin:

Alla andra vuxna som är i en riskgrupp, det vill säga

 • personer som har större risk än andra
  att bli mycket sjuka om de får covid-19
 • de som har svårt att följa råden för att inte sprida covid-19.
  Det kan till exempel vara personer som är dementa,
  personer som har en funktionsnedsättning
  eller personer som är hemlösa.

Fas 4. I den fjärde fasen får alla andra vuxna vaccin.

Friska barn och unga under 18 år ska inte få vaccin mot covid-19,
men barn som har vissa sjukdomar kan behöva få vaccin.
I så fall ska barnets läkare vara med och bestämma det.

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19
(sidan är inte på lättläst svenska)

Folkhälsomyndigheten vill vänta med att ge vaccin
till personer som är under 18 år.
Men barn kan få vaccin om de har vissa sjukdomar
som kan göra att de kan få en svår covid-19-sjukdom.
Då måste man först prata med barnets läkare.

När får jag vaccin?

När du får vaccin beror på vilken grupp du tillhör
och om det finns vaccin tillgängligt.
Olika regioner kan göra på olika sätt
och det kan också vara olika för när olika grupper får vaccin.
Läs mer hos din region eller på 1177 Vårdguiden
om du vill veta vilken grupp som får vaccin just nu.

Ska personer som är gravida få vaccin?

Folkhälsomyndigheten vill inte att alla personer som är gravida
ska få vaccin mot covid-19,
men de personer som är gravida och som är i en riskgrupp
kan få vaccin nu.

Gravida personer som kan få vaccin nu är

 • de som har en sjukdom som gör att de har större risk
  att bli allvarligt sjuka om de får covid-19
 • de som är äldre än 35 år
 • de som har fetma.

Folkhälsomyndigheten har skrivit mer om
vilka sjukdomar som gör att det är större risk att bli mycket sjuk
för en gravid person som får covid-19.
Läs mer om vilka sjukdomar det är

Folkhälsomyndighetens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska).

Vad hjälper vaccinationen mot?

Vaccinationen skyddar mot att du blir allvarligt sjuk.
Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp
ett skydd mot covid-19.
Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett skydd
som gör att de inte blir sjuka.
Det här gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.
Men det är ändå mindre risk att du bli allvarligt sjuk
när du har vaccinerat dig.

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Personer som är vaccinerade får tre veckor efter sin första dos ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen för att skyddet ska blir effektivt och långvarigt. 

En person som vaccinerats kan tre veckor efter första dosen träffa människor från några olika hushåll inomhus. De kan också handla i butiker eller gå till frisören, men får inte skapa trängsel för andra. Undvik att resa i kollektivtrafiken under rusningstid. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina anpassade rekommendationer för vaccinerade.

En vaccinerad person behöver inte stanna hemma även om en annan person i hushållet har covid-19. 

Det går bra att umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom.

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan lämna sitt boende för att hälsa på anhöriga. Det är fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. 

Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande är stor, och det tar tid innan en större del av den vuxna befolkningen är vaccinerad, måste anpassningar för vaccinerade ske stegvis. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället. 

Läs Folkhälsomyndighetens anpassade rekommendationer för vaccinerade här
(Sidan är inte på lättläst svenska)

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom.

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra.

På följande webbplatser finns mer information om detta. (Sidorna är inte på lättläst svenska)

Vaccinationsbevis

I dagsläget finns inget nationellt intyg eller certifikat som är gemensamt för alla regioner. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar med att ta fram ett digitalt alternativ för vaccinationsbevis. Ett sådant kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang. Regeringens mål är att det digitala vaccinationsbeviset ska finnas tillgängligt till sommaren 2021. Till dess är det vaccinatörens ansvar att utfärda ett intyg på vaccinationen. 

Mer information finns att läsa på följande webbplatser (sidorna är inte på lättläst svenska)

Godkända vaccin för covid-19

Det finns fyra vaccin mot covid-19 som är godkända av EU
och används i Sverige:

 • Comirnaty, från företagen Pfizer och BioNTech
 • Modernas covid-19-vaccin, från företaget Moderna.
 • Vaxzevria, från företaget AstraZeneca
  (det kallades tidigare AstraZenecas covid-19-vaccin).
  Det är bara personer som är 65 år eller äldre
  som ska få det här vaccinet just nu.
  Det har Folkhälsomyndigheten bestämt. 
 • Janssens covid-19-vaccin, från företaget Janssen.

Läs mer om de olika vaccinerna hos Läkemedelsverket
(sidan är inte på lättläst svenska).

Vaccin mot covid-19 måste godkännas av EU
och Läkemedelsverket

För att ett vaccin ska kunna godkännas i EU (Europeiska unionen)
ska det oftast först granskas av experter från alla länder i EU,
bland annat av Läkemedelsverket i Sverige.
Ett vaccin kan bli godkänt om den som har tillverkat vaccinet
kan bevisa att det fungerar.
EU kräver också att den som tillverkar vaccin måste göra studier
för att testa att vaccinet fungerar som det ska.
När man bedömer om ett vaccin ska godkännas eller inte
jämför man nyttan med vaccinet med de risker som kan finnas,
till exempel biverkningar.
Och när vaccinet är godkänt kontrolleras det också
för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Vilka biverkningar kan man få av vaccinerna?

Den vanligaste biverkningen från vaccinerna

är att bli öm, svullen eller röd där du får sprutan.
Du kan också få ont i musklerna, feber, ont i huvudet
eller känna dig sjuk.
Allt det här är naturligt och beror på att kroppens immun-försvar arbetar.
Oftast är det inte så farligt, utan det går över på en dag.

Om du har symtom i mer än en dag är det nog inte biverkningar.
Då ska du göra ett test för att få veta om du har covid-19.
Du ska också stanna hemma så länge du har symtom.

 

Läs mer om vanliga och ovanliga biverkningar
Läkemedelsverkets information om vaccinerna
(sidan är inte på lättläst svenska).

Läkemedelsverket undersöker allt som kan vara biverkningar

Myndigheten Läkemedelsverket ska undersöka risker och biverkningar
varje gång ett företag gör ett nytt vaccin mot covid-19.
Det har regeringen bestämt.

Läs mer om biverkningar hos Läkemedelsverket
(sidan är inte på lättläst svenska).

Om du får biverkningar av vaccinet

Om du får skador eller biverkningar av ett läkemedel
som till exempel vaccin mot covid-19
kan du kontakta Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.
De undersöker då vad som har hänt
och om det beror på vaccinet kan du få pengar.
Du betalar inget för undersökningen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Läs mer om avtalet om att kunna få pengar
på grund av skador eller biverkningar av vaccination mot covid-19
Regeringens webbplats (sidan är inte på lättläst svenska)

Europeiska kommissionen har
godkänt två mediciner

Det finns två mediciner mot covid-19
som är godkända och får användas i Europa.
De heter Veklury (remdesivir) och Dexametason.

WHO, Världshälso-organisationen, säger att
Veklury (remdesivir) inte ska användas mot covid-19.

Men i somras blev medicinen Veklury (remdesivir) villkorat godkänd.
Det betyder att den blev godkänd
fast den inte var testad så mycket som den borde.
Den blev godkänd eftersom det var viktigt
att det fanns en medicin som hjälpte mot covid-19.
Det gäller fortfarande.

Läkemedelsverket om Veklury (remdesivir) och Dexametason
(sidan är inte på lättläst svenska)

Anmäl biverkningar av en medicin till Läkemedelsverket
Du ska anmäla till Läkemedelsverket
om du får biverkningar av en medicin som du får mot covid-19.

En biverkning är när läkemedlet verkar
på ett sätt som du inte vill,
till exempel att du blir trött eller får ont i magen.

Rapportera på Läkemedelsverkets webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Behandla covid-19

Sjukdomen covid-19 är som en förkylning eller influensa
för de flesta.
Du behöver inte åka till sjukhus om det är så för dig.
Men om du är mycket sjuk behöver du åka till sjukhus.

Ring till din vårdcentral om du plötsligt blir sämre
och har svårt att andas även när du vilar.

Eller ring 112 för att få en ambulans om du är mycket sjuk.

Det finns människor och företag som säljer produkter
och säger att de hjälper mot covid-19.
Men de ljuger.
Ofta säljs de här produkterna på internet.
Det är olagligt att säja att något kan bota eller skydda mot covid-19.
Flera myndigheter arbetar med att få bort de här produkterna.

Köp ingenting som någon säger hjälper mot covid-19.
Anmäl till din kommun om du ser att någon säljer sådant.
Du kan också mejla till Livsmedelsverket på
registrator@slv.se.

Gör så här för att må bättre

Det här kan du göra för att må bättre
om dina symptom känns som förkylning eller influensa:

 • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
 • Ha flera kuddar under huvudet när du sover.
 • Ta värktabletter som gör att febern går ner.
 • Vila mycket. Men gå upp och rör på dig ibland om du kan.
  Lungorna arbetar sämre om du ligger stilla länge.
  Det kan göra att du är sjuk längre.

Här kan du läsa fler råd hos 1177 Vårdguiden:

Råd om covid-19

(Informationen är inte på lättläst svenska.)

Om du behöver åka till sjukhus

En del som har covid-19 får lunginflammation.
De kan bli mycket sjuka och få svårt att andas.
Om det händer dig måste du åka till sjukhus.
Där kan du få en mask med syrgas över munnen för att andas lättare.
Du kan också få hjälp att andas med en maskin som kallas respirator.

Kontakta vården om du är sjuk länge

En del som har covid-19 är sjuka lång tid.
Det är särskilt vanligt bland dem som har varit på sjukhus.

Om du har haft covid-19
och har symtom kvar länge
kan du behöva rehabilitering för att bli frisk.

Kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden
för att få veta vem du ska kontakta om det.

Personer kan försöka lura dig att du ska få vaccin
och försöka ta dina pengar

Det finns personer som försöker lura andra personer
att de ska få vaccin.
De kan till exempel fråga om koden till ditt bank-kort
så att de kan ta dina pengar.
Här får du tips om hur du kan skydda dig.

Polisen säger att det finns personer som försöker lura andra personer
att de ska få vaccin.
Personerna som luras har inget vaccin.
I stället kan de försöka ta dina pengar.
Personerna som luras ringer ofta till äldre personer
eller till personer som inte vet hur vaccineringen går till.
De säger att de ringer från Folkhälsomyndigheten

eller från din region och att du ska boka en tid för att få vaccin.
De säger att du ska använda din bankdosa

eller ditt mobila bank-id för att boka tiden.
Det ska du absolut inte göra.
Lägg på eller tryck bort samtalet direkt
om du tror att någon försöker lura dig.

1177 Vårdguiden varnar också för personer
som vill få tag i ditt bank-konto eller ta betalt för att ge dig vaccin. 

Gör så här om en person ringer och vill lura dig:

 • Använd aldrig din bankdosa eller ditt bank-id
  om någon ringer och ber dig göra det.
 • Ge aldrig en kod eller något annat privat

till en person som ringer.

 • Lägg på eller tryck bort samtalet
  om någon ringer som du inte känner
  och du inte vet om personen vill lura dig.
  Du kan också be att få personens telefon-nummer.
  Då kan du söka på telefon-numret och få reda på
  om det personen säger är sant.
  Sedan kan du ringa tillbaka.
  Det här gäller om personen säger
  att hen arbetar på ett företag eller en myndighet.
  Det gäller också om personen säger att hen är en släkting,
  men du tror att hen ljuger.
 • Lita inte på en person som ringer dig
  bara för att personen vet saker om dig.
  Personen kan ha fått information om dig på internet
  för att lura dig.
 • Ring din bank direkt om du har blivit lurad
  eller om du tror att någon har försökt lura dig.
  Ring också till polisen så hjälper de dig att göra en anmälan.
  Prata med någon du känner om det känns jobbigt.

 

Läs mer här (sidorna är inte på lättläst svenska):