Iskoolka iyo xannaannada carruurta

Waxaan halkan isugu ururineynaa macluumaad ku aaddan waxyaabaha khuseeya dugsiyada xannaannada, iskoollada iyo waxbarashada kale, iyadoo laga duulayo xaaladda xakameynta cudurrada faafa.
Uppdaterades

ID82

Dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada xannaannada

Dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada xannaannadu waa ay u sii furnaan karaan, sidii hore. Ardayda xanuunsan ee khatar cudur qaadsiin gelin karta dad kale waa in ay guriga joogaan oo aysan iskool aadin. Ardayda caafimaadka qabta ee aan lahayn calaamado cudur waa in ay iskoolka sii dhigtaan. 

Waxay xukuumadu go'aansatay in dugsiyada hoose dhexe qeybtooda sare ((sannad dugsiyeeka 7-9 ee dugsiga aasaasiga ah) ay helaan fursad ay ku sameynayaan waxbarashada masaafada fog si looga fogaado saxmad/ciriiri badan oo ka dhaca lookaalada dugsiyada iyo gaadiidka dadweynaha dhexdooda. Go'aanku waxa uu shaqeynayaa laga bilaabo 11 Janaayo.

Macluumaadka khuseeya iskool ama dugsi xannaano oo gooni ah, kala xiriir maamulaha ama cidda iskoolka ugu sarreysa.

Haddii heerka faafinta fayruuska u sare u kaco, wuxuu qofka mas´uulka ah kaddib markii u la tashado Dhakhtarka kormeerida cudurrada faafa [smittkyddsläkare], go´aan ku gaari karaa in albaabada loo xiro dugsiga xannaanadda iyo dugsiyada.

Maamulka dugsiga dib uma xisaabin doono dakhliga wadajireed ee guud

Sharciga lagu mamnuucay in tiro 8 qof ka badan ay isla goob ku kulmaan, kama hirgalo goobaha dugsiyada xannaanadda iyo dugsiyada ba. Hayeeshee, mamnuucidda caaddooyin dhaqangalay awgood ayaa loo adeegsada. Inkastoo mamnuucidda noocaas ah aynan ka hirgelin dugsiyada iyo dugsiga xannaanadda, haddana Wasaaradda waxbarashada [Skolverket], waxay talo ahaan soo jeedinaysaa in sidii looga hortago ciriiriga goobaha guud, sida tusaale goobta lagu cunteeyo iyo goobaha lagu wada kulmo, in hagaajin laga hirgeliyo.

ID83

Dugsiyada sare, jaamacadaha iyo waxbarashada sare 

Waa in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka loo sameeyo qaab isku dhafan oo iskugu jira waxbarashada masaafada fog iyo meesha fog laga qaato iyo waxbarashada iyadoo meesha la joogo la qaato. Ardayda qaar ayaa caqabado kala kulma waxbarashada masaafada fog laga qaato. Wax taas darteed jirta ka reebanaan khuseysa talobixinta ku saabsan waxbarashada masaafada fog Bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish) Talobixinta qaran ee Folkhälsomyndighetens ee ku saabsan waxbarashda qeyb ahaan masaafada iyo meesha fog laga qaadanaayo ee dugsiga sare ayaa wixii ka dambeeya 1 Abriil joogsaneysa inay shaqeyso iyadoo aan la sii dheereyn doonin.

Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten], waxay goobaha jaamacadaha, kulliyadaha xirfadaha, kulliyadaha dadka waawayn iyo noocyada kale ee waxbarashada dadka waawayn, la xiriirisa sida goobo shaqo. Sidaas awgeed, waxay hay´adda ku talinaysa in la tixraaco qodobada sharciyada, wacyogelinta iyo talo-siinta guud ee ka hirgaleen bulsho waynta.

ID84

Taageero waxbarasho

Waxaa jira siyaabo kala duduwan oo ay CSN-tu waxa wax u waafajiso aafada uu keenay feyruska cusub ee corona awgeed. Waxaa xitaa jira xeerar ammaan oo laguugu tala galay adigaa-ga dib u soo celinaya deyn waxbarasho, haddii dhaqaalahaaga ay wax gaareen oo ay kugu adagtahay in aad lacag bixisid.

Macluumaad la ururiyay oo ka socda CSN oo ku aaddan taageerada waxbarashada covid-19 awgiis (boggu waa af-Iswiidhish)