Cadeynta covid-ka

Cadeynta Tallaalka Covid ku waa adeeg elektaroonig ah oo bilaash ah oo in covid -19 lagaa tallaalay muujinaaya. Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Cadeynta Tallaalka Covid iyo sida aad u heli karto.
Uppdaterades

Waa maxay Cadeynta Tallaalka Covid?

 • Cadeynta Tallaalka Covid ku waa dhokumenti lacag la'aan ah, dhijitaal ama warqad ah taas oo cadeynaysa in lagaa tallaalay covid-19. Waxay fikrada ka danbeysaa tahay in safarada wadanka dibadiisa ah ee Midowga Yurub dhexdeeda ah ay kuu dhib yareyso.
 • Waxa taasi Iswiidhan masuul ka ah hey'ada E-hälsomyndigheten taas oo ka masuul ah adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta Tallaalka Covid ka.
 • Laga bilaabo bartamaha bisha Luulyo ayaad sidoo kale heli kartaa caddeyn tijaabada muujineysa inaan lagaa helin covid-19 ama caddeyn inaad ka bogsatay ah.
 • Ugu danbeyn 12 Ogosto ayaad sidoo kale heli doontaa cadeyn inaad ka bogsadey ah. Waxa cadaynta in laga bogsadey loola jeedaa in la tusi karo tijaabo la iska qaadey ugu yaraa toban maalmood ka hor oo muujinaysa in covid-19-la qabo.

Sidee ayaan u helayaa Cadeynta Tallaalka Covid ka?

 • Todoba maalmood ka dib tallaalkaaga ayaa tallaalkaaga la soo wargalinayaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (Nationella vaccinationsregistret). Marka la soo wargaliyo, aad cadeyn dalban kartaa adigoo soo maraaya adeega internetka ee adeegga Cadeynta Tallaalka Covid.
 • Si aad cadeynta Tallaalka Covid-ka ugu dalbato ayaad u baahan tahay inaad haysato ID-elektaroonig ah (e-legitimation) oo Iswiidhish ah. Waxaad macluumad ku saabsan sida aad u dalban karto ID-ga elektarooniga ah (e-legitimation) ka helaysaa  e-legitimation.se. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
 • Haddii aanad laheyn, ama aanad isticmaali karin aqoonsiga elektarooniga ah ayaad heli kartaa in cadeyntaada Tallaalka Covid ka cinwaanka guriga aad ka diiwaan gashan tahay laguugu soo diro. Waxaad foomka taas ka helaysaa bogga internetka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Sideen u isticmaalayaa Cadeynta covid-ka?

 • Markaad Midowga Yurub dhexdiisa safrayso ayaad cadeynta tuseysaa kantaroolka xadka marka ID-gaaga la eegaayo.
 • Waxaad u baahan tahay inaad cadeyntaada covid-ka haysato dhamaan intaad safrayso.
 • Ka fikir inuu yahay waddanka aad u safreyso cida go’aaminaysa sharciyada halkaas ka shaqeynaaya iyo inay adiga masuuliyadaada tahay inaad hubiso haddii aad shuruudaha gelitaanka buuxineyso.
  Ka akhriso bogga Sweden Abroads waxyaalaha xeerarka gelitaanka ee dalal kala duwan ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Goorma ayaan cadeyn heli karaa illaa intee ayayse shaqeynaysaa?

 • Cadeynta tallaalka ayaa la heli karaa ka dib dawska koowaad iyo kan labaad labadaba. Xusuusnow inay ilaa iyo toddobo maalmood qaadan karto ka hor inta aan dawska/dooska tallaalka la soo gelin/lagu soo qorin iyadoo wadamada kala duduwani ay leeyihiin sharciyo kala duwan oo ku saabsan inta daws/doos ee so gellitaanka la iska dalbanaayo.
 • Ka fikir inay jiraan wadamo dalbanaaya inuu wakhti ka soo wareegay ka dib markii dawska labaad la qaatey ka hor intaan halkaas loo safrin. Waa inaad sidaas darteed markasta hubiso waxa wadanka aad u safrayso khuseeya/ka shaqeynaaya.
 • Waxay cadeynta tallaalku shaqeynaayaa 90 maalmood, markaas ka dib ayaad dib ugu cusbooneysiin kartaa si la mid ah sidii aad ku heshay.
 • Waxa cadeynta in laga bogsadey ugu horeyn la soo saari doonaa kow iyo toban maalmood ka dib marka tijaabo NAAT- ah (PCR) ay muujisay in la qabo jirada. Waxay shaqeyn doontaa 180 maalmood laga bilaabo natiijada ugu horeysa ee muujineysa in la qabo jirada.

Miyey cadeyntaada tallaalka covid daws/doos tallaalka ahi ka maqan yahay?

 • Sababta taasi ay badanaa ku dhacdo waa in aan macluumaadka wali loo soo gelin. Xusuusnow inay qaadan karto ilaa iyo toddobo maalmood ka hor inta aan dawska/dooska talaalka la soo gelin.
 • Cadeymaha Tallaalka Covid qaarkood ayaa qalad laga helay. In kastoo labadii jeer ee tallaalka la qaatey ayaan haddana dhammaan dawsasku ku dhigneyn cadeynta. Inuu macluumaadku maqan yahay ayaa ku xiran cilad farsamo awgeed ama dib u dhaca ku yimid kala wareejinta. Hey'ada E-hälsomyndigheten oo ay goboladu weheliyaan ayaa baaritaan ku sameynaaya waxa khaldamay si taas sida ugu dhakhsaha badan loogu saxo. 
 • Haddii aanad degdeg u safreynin iska sug dhowr maalmood ka dibna la soo bax Cadeynta Tallaalka Covid oo cusub.
 • Ma degdeg ayaad ugu baahan tahay inaad safarto? Cadeynta Tallaalka Covid ma aha shuruud in Midowga Yurub gudahiisa lagu safro. Waxa Cadeynta loogu talogalay inay safrida fududeyso. Waxa suurtogal ah in Midowga Yurub dhexdiisa lagu safro xitaa haddii aan la is tallaalin ama aanad helin Cadeynta Tallaalka Covid, waxa ka mid ah xeerka ku-meel-gaarka ah ee inta Cadeynta Tallaalka Covid la hirgalinaayo. Xeerarka ku meel gaarka ahi waxa uu shaqeynayaa ilaa 12 Ogosto iyadoo ay taas micnaheedu tahay inaad halkii aad ka tusi laheyd cadeynta talaalka covid aad tusi karto shahaado safarka oo muujineysa in tijaabo  covid-19 ah oo lagaa qaadey ay muujinayso inaanad qabin.  

Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa la sameynaayo haddii daws/doos tallaalka ahi ka maqan yihiin Cadeyntaada Tallaalka Covid bogga internetda ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Miyay carruurtu heli kartaa cadeynta tallaalka covid?

 • Xilligan hadda la joogo ayuunbaa kaliya carruurta qaarkood 18 jir ka yar la tallaalayaa, tusaale ahaan kuwa xanuunada qaar qaba. Waalidkooda ayaa cadeynta tallaalka ka dalban kara hey'ada E-hälsomyndigheten.
 • Qofka 16 sanno buuxiyay ee leh aqoonsi elektaroonig ah waxa uu bogga Covidbevis.se kala soo degi karaa cadeyntiisa tallaalka. Waxa xagaaga dabayaaqadiisa la heli doonaa cadeynta tallaalka haddii la iska qaadey tijaabo Covid-19 ama haddii uu horey cudurka kuugu dhacay. Markaas ayaa taas laga helayaa meesha tijaabada la iskaga qaadatay.

Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Cadeynta covid-ka ka helaysa Boggaga internedka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)