Shaqaale, shaqabixiye iyo shirkado

Maxaa dhacaya haddii aad xanuunsatid oo aadan shaqeyn karin? Maxay tahay caawimaadda dhaqaale ee aan heli karo haddii aan shirkadle ahay? Boggan waxan ku ururinnay isku xirayaal ku aaddan macluumaadka hey’adaha dowladda ee tusaale ahaan ku saabsan shirkadaha, shaqaleysiinta iyo jirro ku maqnaashada.
Uppdaterades

ID113

Shaqaalaha, fasaxa jirrada iyo vab

Waxaad bogga internetka ee Försäkringskassans ku jira macluumaad iyo jawaabo su'aalaha ku saabsan gunnada qofka fayruska qaba (smittbärarpenning), warqada caddeynta/shahaadad dhakhtarka, muddada sugitaanka, vab, lacagta jirada, gunada la siiyo qofka qaraabada iyo gunada la siiyo kooxaha khartarta ku jira.

Macluumaadka ay soo ururisay Försäkringskassan ee ku sabaasan fayruska korona (af Iswiidhish)

Qofka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka

Waxa uu Socialstyrelsen soo saaray gargaar, hagitaan iyo macluumaad ku saabsan covid-19 oo loogu talogalay dadka ka shaqeeya daryeel caafimaad iyo daryeelka bukaanka, daryeelka caafimaadka kamuunka iyo daryeel bukaanka, adeega bulshada iyo daryeelka ilkaha.

Waxa uu Socialstyrelsen ku siinaaa macluumaad iyo gargaar dadka ka shaqeeya daryeelka iyo xanaanada (ku qoran af Iswiidhish)

Hey'ada Socialstyrelsen iyo jawaabaha su'aalaha ku saabsan covid-19 ee loogu talagalay dadka ka shaqeeya daryeelka, kalkaalinta iyo ilkaha  (af Iswiishish)

ID7

Guriga ku shaqee

Loo shaqeeyahu waa inuu shaqaalaha ku guubaabiyo inay guriga ku shaqeeyaan marka ay taasi suurtogal tahay, oo loo shaqeeyahy bixiyo fursadaha/shuruudaha ay taasi ku suurtogalayso. Taasi waxay noqon kartaa in adeega dhijitaalka la isticmaalo, dib loo dhigo adeega safaarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo waxyalaha la midka ah ee la diyaariyey. Haddii ay fursadi jirto waa in sidoo kale saacadaha shaqada lagu beegaa si looga hortago saxmad/ciriiri badan ee ka jira gaadiidka dadweynaha iyo goobaha shaqada. 

ID29

Talooyin guud oo loogu tala galay meelaha ay hawluhu ka socdaan

Cid walba waxay mas’uuliyad ka saarantahay in ay ka hortagto faafitaanka cudurka covid-19. Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay soo saartay talooyinka guud ee soo socda ee ku jiheysan meelaha hawluhu ka socdaan ee Iswiidhan:

 • Si qoraal ah macluumaadka ugu muuji booqadayaasha, shaqaalaha iyo macaamiisha.
 • Dhulka ku calaamey masaafada la isu jirsanayo meelaha ay dhici karto in saf lagu galo.
 • Alaabta meesha u dhig si ciriiri ka fogeyneysa.
 • Kulamada digital ka dhig.
 • Hubi in gacmaha lagu dhaqi karo saabuun iyo biyo ama la isticmaali karo jeermis dilaha gacmaha la marsado.
 • Xadey inta qof ee isku hal mar goobta joogi karta.
 • Ku beegista saacadaha furitaanka.

Ganacsiga

Waxa uu cudurka aafada ahi saameyneyaa sida badeecadaha iyo adeegyada loo kala gadan karo. Si looga fogaado faafitaanka covid-19 ee ka dhaceysa ganacsiga dhexdiisa waa in rugaha gancsiga, meheradaha, dukaamada/bakhaarada waaweyn, dukaamada iyo ganacsiyada la midka ah

 • tiriya tirada dadka soo booqanaaya si uu qof kastaa toban mitir oo laba jibbaaran ugu helo.
 • tirada ugu badan ee iskugeynta aaga meheradda waa inaanu marka ka badanaan 500 oo qof.  
 • waa inaad qaadaan talaabooyinka ku haboon si loo hubiyo in dadku ay qofqof waxqabadyada ugu soo booqdaan iyagoo aanay cidi la socon.
 • la yimaado habab kale oo wax loogu bedelo safafka loo galaayo makhalka/meesha lacagta lagu bixiyo iyo siinta alaabta iyo sidoo kale inay tusaan inay macaamiishu kala fogaadaan.

ID30

Goobaha adeega

Dhamaan goobaha adeega/Makhaayadaha waxa saaran mas'uuliyad ay tahay inay qaadaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka covid-19. Waxyaalaha soo socda ayaa shaqeynaaya:

 • Ugu badnaan afar qof ayay tahay inay miis wada fariistaan. Taasi waxay shaqeynaysaa laga bilaabo taariikhada 24 Diisembar.
 • Goobaha makhaayadaha ee qeybta ka ah xarumaha ganacsiga, ayaa kaliya miiskiiba hal qof uun loo ogol yahay.
 • In la bixiyo cabitaanada khamrada leh iyo cabitaanka laga diyaariyey waxyaalaha khamrada la midka ah ayaa mamnuuc ah laga bilaabo saacada 20.00. Taasi waxay shaqeynaysaa laga bilaabo taariikhada 24 Diisembar.
 • Goobaha adeega/mukhaayadaha waa in ugu danbeyn saacada 20.30 la xidhaa.

Goobaha adeega waa inay sidoo kale:

 • ay hirgeliso tallaabooyin si looga fogaado in saxmad/ciriiri badan dadka dhexdiisa ka yimaado safafka, miisaska, bufeega/cuntada iyo sharaabka miiska weyn laga soo gurto yaala ama miiska baarka.
 • hubiso in soo booqdeyaashu ay ugu yaraan hal mitir ka fogaan karaan dadka kale.
 • kaliya cuntada iyo cabitaan u geeya dadka martida ee fadhiya miiska ama miiska baarka.
 • haddii ay suurtogal tahay martida u ogolaada inay iyagu cuntadooda iyo cabitaankooda dalbadaan oo ay qaataan, ilaa inta aanay taasi keeni karin saxmad/ciriiri badan ama saf.
 • bixinaay fursada gacmaha saabuun iyo biyo loogu dhaqaayo ama bixinaaya isbiirtada gacmaha.
 • ku wargaliyaan soo booqdayaasha sida ay u yarayn karaan halista faafitaanka cudurka.

Kamuunada ayaa mas'uul ka ah kormeerida goobaha adeega. Haddii aad dareemeyso inaan xeerarka la raaceynin ayaad la soo xiriiri kartaa kamuunka ay goobta adeegu ku taalo.

ID88

Gaadiidka dadweynaha iyo saxmada/ciriiriga badan

Degmooyinka iyo Goballada Iswiidhan, SKR, ayaa isku ururiyay waxa shirkadaha gaadiidka dadweynuhu ay sameyn karaan si loo yareeyo ciriiriga oo sidaasna looga hortago faafitaanka cudurka. Shirkadaha abaabula safarrada basaska-, tareennada- ama xagga badda ayaa u taliya sharciyada khuseeya waxa lagu safrayo ee ay shirkaddu leedahay.

Si looga fogaado faafitaanka covid-19 ee ka dhaceysa gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka bulshadu raacdo waa in waxqabadyadu ay:

 • hubiyaan in gaadiidka la wadan/kaxaysan karo illaa heerka lagama maarmaanka u ah si loo yareeyo khatarta saxmad/ciriiri badan.
 • xadidaada tirada rakaabka ee saaran gaadiidkiiba,
 • rakaabkiisa ku wargaliya sida ay ugu yarayn karaan halista faafitaanka fayruska.

Xadidaadaha saaran gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog

Tirada rakaaabku waa inaanay ahaanin wax ka badan kala bar kuraasta lagu fariisto ee baska ama tareenka uu khadkiisa safarku ka dheer yahay shan iyo toban mayl.

Waxaad macluumaad dheeraad ah oo xadidaadaha gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog ku saabsan ka helaysaa Bogga internetka ee xukuumada (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)