Regler och förbud

Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av coronaviruset.
Uppdaterades

Årsmöten och stämmor under pandemin (2021-04-21)

Åtgärder med stöd av pandemilagen (2021-01-15)

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare (2021-03-02)

Inreseförbud från länder utanför EU (2021-03-24)

Besök på äldreboenden (2021-03-04)

Råd och regler för serveringsställen (2021-03-02)