Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om utlandsresor.
Uppdaterades

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste visa upp ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det finns dock undantag från testkravet, till exempel för utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. 

Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Arbetspendlare och gränsarbetare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. De nya reglerna kompletterar tidigare inreseförbud. 

Dessa typer av tester är godkända: 

 • Antigentest
 • PCR-test
 • LAMP-test
 • TMA-test.

Dessa uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

 • Namnet på den som har testats
 • Tidpunkt för provningstillfället
 • Huruvida det test som utförs är ett antigentest, TMA-test, PCR-test eller LAMP-test
 • Testresultatet
 • Utfärdare av intyget

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Folkhälsomyndighetens information om testkravet

Inreseförbud från länder utanför EU/EES

Ett förbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 31 maj 2021.

Inreseförbudet gäller inte för svenska medborgare eller medborgare i ett annat EU/EES-land. Medborgare i annat EU/EES-land måste uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test. Det finns undantag från testkravet. Svenska medborgare rekommenderas att testa sig efter utlandsvistelse.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Det är resenärens eget ansvar att kunna bevisa sin rätt till undantag i gränskontrollen. Man behöver alltså kunna uppvisa till exempel anställningsbevis eller utdrag ur folkbokföringen. 

Har du frågor om vad som gäller för inresa till Sverige, kontakta Polisen på telefon 114 14.  

Från länder inom Europa

Den som reser till Sverige från ett annat EES-land tillåts resa in om de kan uppvisa negativt covid-19 test som är högst 48 timmar gammalt. Storbritannien omfattas av det generella inreseförbudet för länder utanför EU/EES.

Läs mer om inreseförbudet och möjliga undantag hos Polisen

Regeringens frågor och svar om inreseförbud

Om du har varit utomlands

 • Stanna hemma i minst sju dagar.
 • Undvik kontakt med andra så långt det går.
 • Testa dig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test efter fem dagar.

I flera länder finns nya varianter av viruset som orsakar covid-19.  Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, att testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Fem dagar efter ankomsten från utlandet bör resenären ta ett andra test. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten om de nya virusvarianterna

1177 om provtagning

Att resa utomlands

I mars 2020 införde Utrikesdepartementet (UD) en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder i världen. Med icke nödvändiga resor avses besöks- och turistresor. UD har vid flera tillfällen förlängt och förändrat reseavrådan.

Reseavrådan för besöks- och turistresor till länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien gäller till och med den 31 maj 2021.

Förbered dig och håll dig informerad

Läget är fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Undvik att resa om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad och följ lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Håll tät kontakt med ditt reseföretag och se över ditt försäkringsskydd.
 • Följ de regler och rekommendationer som gäller på flygplatsen, på flygplanet och dit du reser. Om du inte följer dessa riskerar du att bli nekad ombordstigning, eller att inte komma in i landet du rest till.
 • Ha tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan, till exempel vid förseningar.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän. Olika länder kräver olika typer av intyg, du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det flera vårdaktörer som erbjuder tester för reseintyg.