Vaccination mot covid-19

Du som bor i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet.
Uppdaterades

Vaccinera dig 

Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination och påfyllnadsdoser rekommenderas även om du har haft covid-19. Skyddet efter vaccination är mer pålitligt än det skydd du får efter att ha haft sjukdomen. Den som har haft covid-19 har utvecklat ett skydd mot sjukdomen, men vi vet i dag inte hur länge det skyddet finns kvar.

Boka tid för vaccination

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinera mot covid-19. På 1177.se finns information om hur du bokar vaccination. Välj din region överst på sidan. 

Information om vaccinationen hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination av olika grupper

Gravida

Du som är gravid kan vaccinera dig under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns andra skäl. Det kan till exempel vara att du har en medicinsk riskfaktor som fetma, högt blodtryck, diabetes och är över 35 år.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och minskar risken för tidig förlossning.

Om graviditet och vaccin hos Folkhälsomyndigheten

Mer om gravida och covid-19 på Krisinformation.se

Barn och unga

Barn mellan 12 och 17 år rekommenderas vaccination mot covid-19 med två doser. Läs mer om vaccin mot covid-19 från 12 år hos Folkhälsomyndigheten.

Varje region bestämmer hur de hanterar samtycke vid vaccinering av minderåriga. På 1177.se finns information om vad som gäller i din region.

Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. 

Vuxna rekommenderas tre doser

För vuxna mellan 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser. I höst kan den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos fyra.  

Äldre och de i riskgrupp

De som är 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin, en femte dos, mot covid-19. Rekommendationen gäller från och med den 1 september 2022.