Om vaccinerna

Läs om vilka godkända vaccin som finns mot covid-19 i Sverige och EU, och hur de skyddar mot sjukdomen.
Uppdaterades

Vaccin godkänns av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Information om hur vaccin godkänns från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets information om godkända vaccin mot covid-19 i Sverige och EU

Godkända vaccin för covid-19

Det finns fem godkända vaccin mot covid-19 i Sverige och EU:

Vacciner som används i Sverige

Comirnaty från Pfizer/BioNTech, Spikevax från Moderna Nuvaxovid från Novavax är de vaccin som används i Sverige. Vaxzevria från Astra Zeneca och Covid-19 Vaccine Janssen från Janssen rekommenderas inte längre av Folkhälsomyndigheten.

Vaccin för personer som är 30 år eller yngre

Personer som är 30 år och yngre erbjuds vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech. Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av vaccinet Spikevax från Moderna för denna åldersgrupp, på grund av misstänkt förhöjd risk för inflammation i hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Biverkningen är vanligast hos ungdomar och unga vuxna.

Folkhälsomyndigheten har även kommit med en rekommendation att Nuvaxovid kan användas för personer 18 år eller äldre.

Information om användning av Modernas vaccin mot covid-19

Om vaccination av barn och unga från 12 år hos Folkhälsomyndigheten

Hur skyddar vaccinationen?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Mer om hur vaccinerna mot covid-19 skyddar hos Folkhälsomyndigheten