Händelser utomlands

Det är alltid du själv som är ytterst ansvarig när du är utomlands. Det gäller även vid olyckor och kriser. Läs om hur du kan förbereda dig inför en utlandsvistelse och hur du bör agera vid en krissituation utomlands.
Uppdaterades
Ta gärna reda på innan du reser om UD utfärdat en reseavrådan till ditt resmål.

Innan du reser

Teckna rese- och sjukförsäkring

 • Oftast ingår reseskydd i din hemförsäkring. i 45 dagar. Kontrollera villkoren för din försäkring med  ditt försäkringsbolag.
 • Du kan också ha visst försäkringsskydd om du köpt din resa med ett bankkort. Kolla med banken vad som gäller.
 • Om du ska resa inom EU/EES så ska du ta med det europeiska sjukförsäkringskortet. Beställ EU-kort via Försäkringskassans webbplats

Kontrollera att ditt pass är giltigt

 • Observera att vissa länder kräver att ditt pass är giltigt i sex månader vid hemresan. Pass och nationellt id-kort är de enda giltiga handlingar som kan styrka din identitet och ditt medborgarskap. Körkort räknas inte som en resehandling. Ansök om pass eller nationellt id-kort hos Polisen.
 • Om du skulle förlora ditt pass under resan ska du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet där du befinner dig.

Läs på om ditt resmål

 • Ta reda på så mycket du kan om landet du ska resa till. Sveriges ambassader har reseinformation på Sweden Abroad. Du kan även få reseinformation via appen UD Resklar.
 • Följ nyhetsrapporteringen om landet du ska resa till.
 • Om du reser till ett land utanför Europa bör du också ta reda på om du behöver några vaccinationer.
 • Kom ihåg att det är lagstiftningen i besökslandet som gäller. Den kan se väldigt annorlunda ut från svensk lag, till exempel om strafflag och vårdnad om barn. I vissa länder kan det finnas särskilda utreseregler för barn, som krav på medgivande från ena eller båda föräldrarna att lämna landet.
 • Om du har dubbelt medborgarskap kan UD och ambassadernas möjligheter att ge konsulärt stöd begränsas. Det kan spela roll vilket pass du reser med och du kan omfattas av skyldigheter och begränsningar i det andra medborgarskapslandet. Läs på om vad det innebär att resa med dubbelt medborgarskap.

Ta reda på om det finns en reseavrådan

 • Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, där säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.
 • Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.
 • Avrådan från resor innebär ofta att UD och ambassaderna har begränsade möjligheter att ge konsulärt stöd.

Anmäl dig till svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

 • Utrikesdepartementet (UD) rekommenderar att alla som befinner sig utomlands registrerar sin utlandsvistelse på den så kallade svensklistan. Då kan UD eller den svenska ambassaden kontakta dig om en större krissituation skulle uppstå.
 • Ladda ner appen UD Resklar och acceptera pushnotiser för landet du ska besöka.

Vid en krissituation utomlands

Meddela att du är välbehållen

Vid händelser där många människor är eller befaras vara drabbade är behovet av information stort hos anhöriga.

 • Ring hem eller meddela dig via sociala medier om telefonnätet ligger nere.
 • Använd någon av de elektroniska tjänster som finns för ändamålet, exempelvis Facebook Safety Check. Vissa tjänster låter även anhöriga registrera och söka efter namngivna personer.
 • Registrera dig på svensklistan så att UD eller  närmaste svenska ambassad eller konsulat kan kontakta dig om nödvändigt.
 • Vid omfattande krishändelser kan UD öppna särskilda telefonnummer för drabbade och anhöriga.

Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd

 • Följ händelseutvecklingen genom medier och ambassadens reseinformation.
 • Följ råden från lokala myndigheter.
 • Krisinformation.se publicerar bekräftad information om händelser i utlandet som påverkar svenska medborgare och personer med koppling till Sverige. 

Om du behöver sjukvård eller annan praktisk hjälp

 • Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du har behov av sjukvård eller annan praktisk hjälp.
 • Kontakta närmaste ambassad för konkreta råd om hur problem kan lösas. Vid nödsituationer kan även UD-jouren kontaktas. UD-jouren är bemannad dygnet runt alla årets dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid.
 • Kontakta flygbolag eller annan researrangör för ombokning av biljetter.

Praktiska råd vid olika krissituationer

Utrikesdepartementet har samlat generella råd för hur man ska agera vid olika typer av krissituationer som exempelvis terrorattacker, upplopp, stormar eller översvämningar.


Källa: Utrikesdepartementet (UD).