Risker med mat och dricksvatten

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av maten vi äter eller vattnet vi dricker. Det kan också bli brist på mat eller vatten. Här kan du läsa mer om detta och om hur du kan skydda dig.
Uppdaterades
Livsmedelsverket testar livsmedel bland annat för att spåra och stoppa smittad mat.

I dag är kunskapen om risker med mat stor och det finns ett omfattande regelverk för att skydda dig som konsument. Till exempel finns det EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas kvar i den mat vi köper och äter. Alla företag som producerar, serverar eller distribuerar livsmedel har också ett tydligt ansvar att följa lagstiftningen och se till att den mat som når konsumenterna är säker. Det finns även krav för dricksvatten vad gäller kvaliteten och hur den ska kontrolleras. 

Trots att det finns regler för kvaliteten på mat och vatten händer det att vi blir sjuka av det vi äter och dricker. Det kan bland annat handla om bakterier eller parasiter som sprids via vattnet eller livsmedlet. Ett exempel är det stora utbrottet av tarmparasiten cryptosporidium i Östersund 2010. Utbrottet ledde till att flera tusen personer blev magsjuka och att invånarna tvingades koka sitt vatten i 88 dagar. Utbrottet orsakades troligtvis av att avloppsvatten kommit in i dricksvattenledningarna.

Ett annat exempel är campylobacter som varje år orsakar flera tusen fall av magsjuka i Sverige. Bakterien sprids främst via förorenat vatten eller förorenad mat, framför allt kyckling.  

Brist på mat och vatten

Det kan också inträffa saker som gör att det blir brist på mat och livsmedel. Det kan till exempel handla om transportstörningar, långvariga strömavbrott eller problem med det kommunala dricksvattennätet.

I länkarna här intill kan läsa mer om hur du kan skydda dig mot smitta från livsmedel eller brist på livsmedel och vatten.

Läs mer om risker med mat och dricksvatten