Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdaterades

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
hjälper olika delar av samhället
så att de kan klara av olyckor och kriser.

MSB arbetar för att det inte ska bli olyckor och kriser.
Om det ändå blir en allvarlig olycka eller kris
ska MSB ge stöd.

Om det blir en olycka eller kris,
ska MSB se till
att samhället lär sig av det som har hänt.

Taggar för denna sida: