Din sökning gav 852 träffar

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Så minskar du risken att smittas

Virus och bakterier som orsakar sjukdomar finns naturligt hos människor, djur och i vår omgivning. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Antibiotikaresistens

Allt fler bakterier kan stå emot antibiotika. Det gör att fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Vaccin mot smittsamma sjukdomar

Vaccin är läkemedel som skyddar mot vissa smittsamma infektionssjukdomar. Här kan du läsa mer om vad vaccin är, vad det innehåller och vilka säkerhetskrav som finns vid...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Djur och smitta

En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti och förekommer normalt inte i Sverige. Förutom svårt lidande hos djuren orsakar de allvarliga djursjukdomarna stora...

PUBLICERADES 7 nov 2014 14:40

Ansvariga myndigheter

När något oväntat uppstår fortsätter myndigheterna att ansvara för sina vanliga uppgifter och områden. De har särskilda rutiner för att hålla varandra informerade om läget och...

PUBLICERADES 5 nov 2014 13:28

Influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan

Det här är en arkiverad sida om influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan. Sidan uppdateras inte längre.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:15

Internationellt

Socialstyrelsen är kontaktpunkt i det internationella samarbetet i smittskyddsfrågor inom EU och WHO. Socialstyrelsen rapporterar också till regeringen.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:12

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet i Solna är den myndighet som bevakar smittsamma sjukdomar hos människor, med hjälp av rapporter från läkare och andra.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:08

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för att komplettera arbetsmiljölagen genom att ta fram regler för hur en bra arbetsmiljö ska vara och förbättra arbetsmiljön, även under en pandemi.

PUBLICERADES 16 sep 2016 12:47

Mjältbrand i Östergötland

Flera fall av mjältbrand upptäcktes sommaren 2016 vid Omberg i Östergötland. Här hittar du information från de myndigheter som hanterar händelsen samt svar på de vanligaste...